Persoonlijk | Gelijkwaardig | Betrokken | Vertrouwd

Over mij

Mijn naam is Janette de Haan en samen met mijn gezin woon ik in Alphen aan den Rijn. Sinds januari 2018 ben ik de trotse eigenaar van Groei & Inzicht. Een praktijk voor coaching en familieopstellingen in Alphen a/d Rijn. Een praktijk voor iedereen die aan zichzelf wil werken, voor kinderen en volwassenen die zich onveilig voelen of die zich vaak niet gehoord en/ of gezien voelen. 

Echt contact

Ik vind het belangrijk dat contact met de mensen om mijn heen 'echt' is. Zowel in mijn privéleven als in mijn werk. Ik vind het belangrijk om écht naar mensen te luisteren, omdat ik weet hoe fijn het is om echt gehoord te worden. Geen therapeutische relatie, maar echt contact dus. Die behoefte aan echt contact had ik al toen ik nog een kind was. Toch duurde het vaak even voor ik mezelf echt durfde te laten zien. Dat vraagt veiligheid en vertrouwen. En daarin ben ik niet de enige. 

Als tiener merkte ik dat ik een talent had om mensen (toen waren het vaak nog kinderen) écht te zien. Ik herinner me nog een heel angstig jongetje op de peuterspeelzaal waar ik stage liep. Hij sprak tegen niemand, alleen tegen zijn ouders. Hij huilde veel, en wachtte verdrietig tot hij weer werd opgehaald door zijn ouders. Na een paar weken stage lukte het mij om op een speelse manier, met behulp van speelgoeddiertjes, contact met hem te maken. En niet lang daarna sprak hij zijn eerste woordjes tegen mij. 

Het is zo belangrijk om oog te hebben voor gevoelens en emoties van (jonge) kinderen. Want als gevoelens er mogen zijn en als kinderen leren dat hun gevoelens er toe doen, dan leren ze grenzen stellen en leren ze dat zij als mens(je) belangrijk zijn.

Dat betekent dat het helpend is om in spannende situaties als starten op de peuterspeelzaal of op school niet te focussen op: 'even doorzetten' of 'niet huilen', maar op: 'goh, ik zie dat je verdrietig bent' of 'hé, ik zie dat je het spannend vindt.' Je erkent het gevoel van het kind en leert hem dat zijn gevoelens er toe doen. Ook wanneer een kind geen knuffel of kus wil geven is het belangrijk om dat te respecteren. Je leert hem dan namelijk dat zijn grenzen er toe doen. Natuurlijk kun je wel aan je kind vragen of het de ander op een andere manier wil begroeten.

'Na onze afspraak en opstelling kan ik je laten weten dat er het nodige in gang gezet is en nog steeds gaande is. Niet makkelijk te verwoorden, maar als ik probeer dit te doen kan ik het je laten weten dat ik me be 'VRIJ 'der voel, veel meer kracht en rust in mezelf'
- Anne-Wil

Opleiding en werkervaring

Familieopstellingen voor kinderen en volwassenen

Naast diverse opleidingen/ trainingen aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema (jaaropleiding, de reis voor je leven en de verdiepingsgroep), heb ik onder andere de opleiding Kinder- en Jongerencoaching met behulp van systemisch werk aan het UNLP in Amsterdam gevolgd bij Ingrid Dijkstra.

Naast het leren van een prachtig vak, leerde ik ook mezelf steeds beter kennen. En ik leerde hoe belangrijk het is om te doen waar ik goed in ben. De opleidingen waren een bevestiging van mijn gevoel dat een probleem van een kind heel vaak niet (alleen) het probleem is van het kind. Hoe mooi is het dan als je samen met het gezin op zoek kunt gaan naar de oorzaken achter bepaald gedrag. Daarmee geef je een kind weer ruimte om zich verder te ontwikkelen. 

Pedagogische achtergrond

Eerder volgde ik de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en ik studeerde Pedagogische Wetenschappen (orthopedagogiek) aan de Universiteit van Leiden. Als pedagoog had ik al veel theoretische bagage. Het écht doorleven van mijn eigen thema's en problemen maakt dat ik nu nog beter in staat ben om er écht voor anderen te zijn.

Werkervaring

In 2021/2022 ben ik een periode werkzaam geweest voor Home-Start Nederland. Een programma dat zich inzet voor ouders en gezinnen. Alle ouders hebben namelijk wel eens behoefte aan een luisterend oor of (h)erkenning door andere ouders. Verschillende factoren (bijvoorbeeld een klein netwerk), kunnen er voor zorgen dat de balans in een gezin soms verstoord raakt. Het kan dan heel fijn zijn als er wekelijks een vrijwilliger langskomt die jou in het ouderschap ondersteunt. Die niet oordeelt, maar echt naar je luistert. 

In 2019/2020 heb ik meegewerkt aan een succesvolle pilot voor ambulant groepsgerichte behandeling aan jongeren (12- 18 jaar) in Alphen aan den Rijn. Bij de jongeren was sprake van problemen op het gebied van zelfbeeld, depressie, schooluitval en/of suïcidale gedachten. De jongeren liepen vast op één of meerdere gebieden in hun leven. De therapie bestond uit een combinatie van individuele gesprekken, groepsbehandeling en systemisch werk. Daardoor veranderden er niet alleen dingen voor de jongeren, maar ook binnen het gezin. En juist die aanpak maakt de pilot zo succesvol. 

Tussen 2017 en 2019 heb ik meegewerkt aan de oprichting van Stichting Lotus College in Haarlem. Een horeca-opleiding voor jongeren met een verstandelijke beperking. Een werkervaringsplek voor jongeren die kansen hebben om zich nog verder te ontwikkelen.

Als beleidsadviseur in de gehandicaptenzorg zorgde ik o.a. voor verbinding tussen begeleiders op de werkvloer en management/ directie en zorgkantoren/gemeenten. Het schrijven van beleidsstukken en het regelen van de zorgverkoop behoorden tot mijn taken, maar ook het coachen van collega's en het begeleiden van grote projecten (2012 - 2016).

In mijn werk als cliëntadviseur (zorgbemiddelaar) ging ik op zoek naar de vraag achter een vraag van mensen met een beperking. Ik leverde een bijdrage aan het vinden van een geschikte woon- of dagbestedingslocatie voor de kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (2008 - 2011).

En als begeleider en zorgcoördinator werkte ik van 2002 - 2008 in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische aandoeningen. Regelmatig was daarbij sprake van zware gedragsproblematiek en agressie. Een bijzondere doelgroep waar ik jarenlang met een fijn team heb mogen bijdragen aan het welbevinden van de cliënten.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast mijn werk volgde ik verschillende cursussen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En ik deed vrijwilligerswerk voor Be The Change Nederland en Challenge Day Nederland, ook wel bekend van het televisieprogramma ‘Over de streep’ of 'als je me echt zou kennen'. Als vrijwilliger ben ik enkele jaren verbonden geweest aan Time to Shine Kids, een mentorproject voor kinderen die de overgang maakten van basisschool naar middelbare school. Een mooi en waardevol project van Bedrijf en Samenleving (Haarlem).