Persoonlijk | Gelijkwaardig | Betrokken | Vertrouwd

Over mij

Mijn naam is Janette de Haan en samen met mijn gezin woon ik in Alphen aan den Rijn.

Sinds januari 2018 ben ik de trotse eigenaar van Groei & Inzicht. Een praktijk voor coaching en familieopstellingen in Alphen a/d Rijn. Al een aantal jaar wist ik dat die stap er aan zat te komen. Ik ben namelijk al vanaf jongs af aan gefascineerd door het gedrag van mensen in verschillende situaties. En dan met name van die mensen die moeite hebben met zich veilig voelen in contact met anderen. Mensen die zich in veel situaties niet gehoord of begrepen voelen. Die zich alleen voelen of die veel meer kunnen dan ze laten zien. Kinderen of jongeren die zich onzichtbaar voelen of die niet gezien worden. Kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek, onzekerheid en/of angsten. Als tiener merkte ik al dat ik een talent had om mensen (toen waren het vaak nog kinderen) echt te zien. Waarschijnlijk heb ik dat talent ontwikkeld, omdat ik mezelf zo vaak ongezien en onzichtbaar voelde.

In mijn leven is het voor mij ontzettend belangrijk dat contact met de mensen om mij heen ‘echt’ is. Dat is niet alleen in mijn leven van belang, ik draag het ook uit naar de mensen die door mij begeleid worden. Ik vind het belangrijk om echt naar jou te luisteren, omdat ik weet hoe fijn het is om echt gehoord te worden. Ik wil geen therapeutische relatie, maar echt contact.

Opleiding

Ik heb diverse opleidingen gevolgd en vanuit die opleidingen ook veel werkervaringen opgedaan.

  • De jaaropleiding familie- en organisatieopstellingen aan de Academie voor Opstellingen van Hylke Bonnema heeft mij ontzettend veel gebracht. Naast dat ik mezelf nog beter leerde kennen, voelde ik hoe belangrijk het was om te doen waar ik goed in ben. Ik kreeg er veel energie van. En dat was ik al een tijdje kwijt. Ik leerde in de praktijk hoe ik andere mensen kan begeleiden met een familieopstelling. Na de jaaropleiding deed ik nog de verdiepingsgroep aan de Academie voor Opstellingen, waarmee ik nog wat verder de diepte inging. En in 2019 ben ik gestart als assistent in de jaaropleiding. Een nieuwe reis in een andere rol. Hiermee houd ik mijn kennis over het nieuwe opstellen actueel. En het brengt me ook weer nieuwe inzichten.

Als pedagoog had ik al veel theoretische bagage. Het écht doorleven van mijn eigen thema's maakt dat ik nu nog beter in staat ben om er 'echt' voor anderen te zijn.

  • In het najaar van 2018 volgde ik de opleiding familieopstellingen met kinderen en tieners aan het UNLP, een opleiding tot kinder- en jongerencoach met behulp van systemisch werk. Ingrid Dykstra, de opleider is al jaren een zeer ervaren en gerenommeerd systemisch gezins- en familietherapeut. Ik was en ben geraakt door wat ik heb geleerd. Het was voor mij weer een bevestiging van mijn gevoel. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een probleem van een kind heel vaak niet (alleen) het probleem is van het kind. Hoe mooi is het dan als je samen met het gezin op zoek kunt gaan naar de oorzaken achter bepaald gedrag.
  • Eerder volgde ik de opleidingen sociaal pedagogisch werk, sociaal pedagogische hulpverlening en ik studeerde pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek) aan de Universiteit van Leiden.

Werkervaring

Als begeleider en zorgcoördinator werkte ik jarenlang in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische aandoeningen. Bij deze mensen was regelmatig sprake van zware gedragsproblematiek. Een bijzondere doelgroep waar ik jarenlang met een fijn team heb mogen bijdragen aan het welbevinden van de cliënten.

Op een gegeven moment merkte ik dat veel van de gedragsproblemen samen hingen met het al dan niet ervaren van veiligheid. Veel van deze mensen waren in hun (soms nog jonge) leven al op zoveel plekken geplaatst en overgeplaatst. Ze zagen begeleiders komen en gaan. Ik had het gevoel dat er soms echt 'gezeuld' werd om een goede plek te vinden. En dat als het gedrag te ingewikkeld werd, werden ze weer weggestuurd of door geplaatst. Hoe kun je je veilig voelen als je niet weet wanneer je weer naar een volgende plek gaat?

Ik was en ben er van overtuigd dat wanneer je kijkt naar wat iemand echt nodig heeft, veel gedragsproblemen kunnen worden voorkomen, of in ieder geval kunnen worden verminderd. Ik heb het dan onder andere over veiligheid, grenzen en een plek waar je niet wordt weggestuurd als je te moeilijk bent. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen probleemgedrag bestaat en het betekent ook niet dat het probleemgedrag automatisch door de omgeving komt. Ik wil alleen maar zeggen dat het zo belangrijk is om te kijken naar wat iemand echt nodig heeft en wat de betekenis is van probleemgedrag. 

In mijn werk als cliëntadviseur kon ik, in de daaropvolgende jaren, op zoek gaan naar de vraag achter een vraag van mensen met een beperking. Ik leverde een bijdrage aan het vinden van een geschikte woon- of dagbestedingslocatie. Later als beleidsadviseur in de gehandicaptenzorg zorgde ik o.a. voor verbinding tussen begeleiders op de werkvloer en management/ directie en zorgkantoren/gemeenten.

In 2017 en 2018 heb ik meegewerkt aan de oprichting van een nieuwe stichting in Haarlem. Stichting Lotus College, een horeca-opleiding voor jongeren met een verstandelijke beperking. Een werkervaringsplek voor jongeren die kansen hebben om zich nog verder te ontwikkelen.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast mijn werk volgde ik verschillende cursussen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En ik deed vrijwilligerswerk voor Be The Change Nederland en Challenge Day Nederland, ook wel bekend van het televisieprogramma ‘Over de streep’. Als vrijwilliger ben ik ook nog enkele jaren als mentor werkzaam geweest voor twee kinderen in de overgang van basisschool naar middelbare school.

"Ik ben nu twee keer bij Janette geweest en beide keren heb ik als heel fijn ervaren. De rustige en respectvolle manier van begeleiden bij het zelf inbrengen van een vraag, gaven mij de ruimte om zelf de inzichten en 'aha-momenten' te hebben. Zonder dat er dingen voor mij werden ingevuld".

- Willeke